Information kring arbetet med omplaceringar av djuren på Orsa Rovdjurspark

Här finner ni PM kring beslutet att avveckla Orsa Rovdjurspark. Läs mer här.

 

Vi är flera från Rovdjursparken som arbetar aktivt med omplaceringar av djuren, bl.a. vår djuransvariga, zoolog och djurparkschef samt att både vår djurparksveterinär och djurvårdare är delaktiga i de olika delarna. Detta görs tillsammans med våra stora nätverk inom djurparksbranschen både inom Sverige och Europeiska Djurparksföreningen, EAZA. Omplaceringar är en stor och komplicerad process som tar tid. Arbetet pågår nu under tiden då Rovdjursparken fortfarande är öppen och kommer fortsätta efter att vi stängt för besökare den 6 november.

Det är många steg i en omplacering. Alla våra djur ingår i olika bevarandeprogram, styrda av EAZA där en artkoordinator eller stamboksförare för respektive art, kan ge oss en rekommendation vart djuret placeras, eller att vi inkommer med ett förslag till artkoordinatorn. Förslaget ska godkännas av både oss, mottagande park och artkoordinatorn innan nästa process startar gällande tillstånd, dokumentation och transportpapper, vilket görs tillsammans med våra myndigheter.

Sedan skall djuren förberedas genom eventuella veterinära behov och önskemål såsom exempelvis avmaskningar och vaccinationer. Då all dokumentation och pappersarbete finns på plats kan transport bokas utifrån vad både vi och mottagande park har för önskemål om tidpunkt samt utifrån djurens aspekter såklart. 

Många av Rovdjursparkens djur har fått nya placeringar på djurparker både inom Sverige och i övriga Europa, information om vart djuren ska flyttas kommer inte att delges publikt. I några av omplaceringarna så kommer våra djur ingå i nysatsningar på den mottagande parken vilket gör att den parken vill hålla informationen konfidentiell tills de skall lansera sin nyhet. Något vi respekterar och därför inte kan berätta om vart våra djur ska flytta. Om de mottagande parkerna vill berätta om vart de får djuren från så är det upp till dem. 

Arbetet med omplaceringarna kommer som sagt fortsatt pågå efter att Rovdjursparken stängt. Djuren kommer att få samma goda omvårdnad av vår duktiga personal som alltid gör sitt bästa för att djuren skall ha en hög djurvälfärd. 

Frågor kring avvecklingen tas emot utav ledningen för Grönklittsgruppen som äger Rovdjursparken. På våra sociala medier undanber vi oss den typen av dialog, då våra sociala medier sköts utav personalen i Rovdjursparken.

Tack till er som visar förståelse och ger oss uppmuntran i vår vardag i Rovdjursparken!

Med vänlig hälsning/Pernilla Thalin, Djurparkschef Orsa Rovdjurspark

Frågor och svar

Det har funnits intresse att förvärva eller ta över Orsa Rovdjurspark? Varför säljer Ni inte?
När stänger ni parken?
Vad kommer att hända med djuren?
Ni har precis fått isbjörnsungar, vad händer med de?
Kommer ni få fler djurungar under avvecklingen?
Hur kommer tillsynsmyndigheterna arbeta ihop med er i avvecklingen?
Kommer ni att bygga tomter/exploaterar markområdet där parken är idag?
Ett Lodjur i Orsa Rovdjurspark